Numer 5/2003

Charles Renouvier
Personalizm
Karol Wojty??a
Osoba: podmiot i wsp??lnota
Wojciech Kaczmarek
Karola Wojty??y teatr personalistyczny
Edward Ozorowski
Personalizm stanu rycerskiego
Czes??aw Stanis??aw Bartnik
Ontologia personalistyczna
Jacek Salij
Status ontyczny ludzkiego embrionu
Robert Skrzypczak
Personalistyczna eklezjologia misyjna
Numer 5/2003