Numer 3/2002

Antoni Papu??y??ski
Krzy?? Sybiraka
Friedrich Daniel Schleiermacher
Pierwsze u??ycie s??owa personalizm
Thomas Buford
Klasyczny personalizm ameryka??ski
Czes??aw Stanis??aw Bartnik
O narodzie personalistycznie
Karol Wojty??a
Katechumenat XX wieku
Bogumi?? Gacka
Wychowanie personalistyczne
J??zef Jarz?bowski
Ko??ci???? jako Wychowawca
Piotr Socha
Dziecko ?? osoba godna wychowywania
Numer 3/2002