WHITMAN

Gabriela Gacka

Gabriela Gacka

Gabriela Gacka (1983-), formacja wiary w Drodze Neokatechumenalnej. Camelback High School w Arizonie, USA, 2000??2001. Uczestniczy??a w Konferencji o Osobach (Conference on Persons) w Gaming, Austria w sierpniu 2001 roku. Obecna na Godzinie Narod??w ?? Galilea 2000 i ??wiatowym Dniu M??odzie??y 2002 w Toronto, Kanada. Studiuje amerykanistyk?.

??Grand Canyon jest pi?kny?.

KIEDY?? CZYTA?EM KSI???K?

Kiedy?? czyta??em ksi???k?, biografi? s??awn?,
I pyta??em sam siebie: Wi?c tak autor wyobra??a sobie ??ycie cz??owieka?
I kiedy ja przemin?, kto?? te?? tak opisze moje ??ycie?
(Jak gdyby kto?? rzeczywi??cie wiedzia?? cokolwiek o moim prawdziwym ??yciu,
Kiedy nawet ja sam, my??l? cz?sto, wiem o nim nic lub bardzo niewiele,
Ledwie kilka drobiazg??w, lu??nych s??abiutkich nitek, k??amstewek
Usi??uj? wytropi? na w??asny u??ytek).

Walt Whitman

??Prorok post?pu?, ??spo??eczny rzecznik mas?, ??towarzyski i przyst?pny, podr????nik?, ??obserwator? , demokrata, metafizyk, patriota, kreatywny geniusz… Kim naprawd? by?? Walt Whitman? Dlaczego mo??e on by? nazywany tak wieloma imionami i jakie fakty w jego ??yciu sta??y si? przyczyn?, dla kt??rej opisywany jest teraz w ten spos??b? Odpowiedzi na te i wiele innych pyta?? zostan? przeze mnie zasugerowane.

Walt Whitman urodzi?? si? 31 maja 1819 roku w West Hills, niewielkiej wiosce na Long Island jako drugie dziecko Waltera i Louisy Whitman. Jego ojciec by?? potomkiem angielskich osadnik??w, kt??rzy dotarli do Ameryki jedynie dwadzie??cia lat po przybyciu tam statku Mayflower, za?? przodkami jego matki byli wcze??ni imigranci z Holandii. Walter Whitman by?? budowniczym dom??w i w??a??cicielem du??ej farmy.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.