Informacje wydawnicze

Wydanie polskie ?? p????rocznik
Redaktor naczelny:
Ks. prof. Czes??aw Stanis??aw Bartnik
Redaktor prowadz?cy:
Ks. prof. Bogumi?? Gacka, mic
Wydawca:
Ks. prof. Bogumi?? Gacka, mic
Adres redakcji:
20-160 Lublin, ul. Bazylian??wka 54 B,
tel. (+48 81) 747 02 02, e-mail: redakcja@personalizm.pl
Dystrybucja:
Marek Gacka, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 11/1
tel./fax: (+48 81) 532 90 40, www.personalizm.pl
Sk??ad:
Dobra 31, 00-344 Warszawa, ul. Dobra 31/27
Druk:
Drukarnia Wydawnictw Naukowych 31/27
90-450 ???d??, ul. ??wirki 2
Š by Ks. prof. Bogumi?? Gacka, mic
Ok??adka: Z??oty Most
Zdj?cia: archiwum redakcji