O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Naukowe Personalizm zosta??o utworzone w 2005 r.