Kontakt

Stowarzyszenie Naukowe Personalizm

ul. Lipowa 11/1
20-020 Lublin, PL
Tel. (81) 53 29 040
www.personalizm.pl

E-mail: stowarzyszenie@personalizm.pl

ORGAN REJESTROWY:
S?d Rejonowy w Lublinie
XI Wydzia?? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego
Pod numerem KRS: 0000245694

BANK:
Raiffeisen Bank S.A.
PLN 22 1750 1107 0000 0000 0688 6329
USD Kod BIC: RCBWPLPW PL 75 1750 1107 0000 0000 0688 6442
EUR Kod BIC: RCBWPLPW PL 66 1750 1107 0000 0000 0688 6507

REGON: 060092550
NIP: 7122991449