??sma Mi?dzynarodowa Konferencja Personalist??w

9-12 sierpnia 2005

Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego, Warszawa Bielany

Organizatorzy

W Polsce:

Ks. Profesor Bogumi?? Gacka, MIC
Uniwersytet Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego, Warszawa
Gabriela Gacka
Uniwersytet Marii Curie-Sk??odowskiej, Lublin,
Asystentka Konferencji, Hotels Reservation Manager

W Stanach Zjednoczonych:

Profesor Richard Beauchamp
Christopher Newport University, Newport News, Virginia
Profesor Richard Prust
Saint Andrews Presbyterian College, Laurinburg, North Carolina
Profesor James McLachlan
Western Carolina University, Cullowhee, North Carolina

Zdjęcia